Nieuwe Algemene Voorwaarden per 1 juni 2019

Saturday, June 1, 2019

De tot dusver geldende algemene voorwaarden van ons kantoor zijn geactualiseerd en gemoderniseerd. Het depot van de (oude) voorwaarden met nummer 6/2013 is daardoor per 1 juni 2019 ingetrokken. De nieuwe algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 19 juni 2017, onder nummer 39/2017. Deze nieuwe algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op onze website. De algemene voorwaarden zullen per 1 juni 2019 van toepassing zijn op alle (door)lopende opdrachten.