Onze visie en missie

TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs heeft de ambitie om haar positie met een goede reputatie verder uit te breiden. Hierbij wordt er onveranderlijk naar gestreefd dat opdrachtgevers op een laagdrempelige wijze elke vraag kunnen stellen aan een vast contactpersoon.

TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs heeft een platte organisatiestructuur, zal deze behouden en vermijdt elke onnodige tussenschakel in de communicatie. Daardoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening op het hoogste niveau gewaarborgd, maar ook tegen zeer toegankelijke tarieven.

TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs hecht grote waarde aan transparant en persoonlijk contact waarbij wederzijds vertrouwen de basis moet zijn voor een duurzame relatie.

TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs heeft de ambitie om in toekomstige jaren in gecontroleerd tempo uit te groeien tot het grootste zelfstandige Turkse accountants- en belastingadvieskantoor zowel nationaal als internationaal, waar gemotiveerd en goed geschoold personeel op een zakelijke en tegelijkertijd informele wijze haar klanten bedient.