Onze vakgebieden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u met de volgende werkzaamheden van dienst zijn:

Het samenstellen en controleren van de jaarrekening
Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Wij stellen deze jaarrekening - die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop - samen volgens wettelijke eisen. Als u een N.V. of B.V. hebt, moet u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Na de afgifte van de samenstellingsverklaring helpen wij u meestal ook bij het publiceren van uw jaarrekening.

Wij kunnen ook de getrouwheid van de financiële informatie controleren. U krijgt dan een controleverklaring. Dit geeft banken of andere financiers de zekerheid dat de gegevens in uw jaarrekening juist en volledig zijn.

Adviseren over fiscale zaken
Wij adviseren over verschillende fiscale zaken. Een ondernemingsvorm, bijvoorbeeld een B.V., heeft vergaande fiscale, maar ook juridische consequenties. Wij adviseren u welke ondernemingsvorm het beste bij u past. Als u een starter bent, kan een gesprek met onze accountant of fiscaal jurist hierover noodzakelijk zijn. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Maar ook als u al jaren een bedrijf hebt, is het verstandig om uw ondernemingsvorm en -structuur samen met onze registeraccountant door te nemen. Er kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor een andere ondernemingsvorm. Dit speelt vooral als uw onderneming is gegroeid of juist in omvang is afgenomen. En vergeet het internationale zakendoen niet. Ook hierbij komen veel fiscale kwesties om de hoek kijken.

Adviseren over het verbeteren van uw administratie
Als ondernemer hebt u belang bij een goede administratie. Het maakt inzichtelijk of uw bedrijf zich ontwikkelt zoals u had verwacht en hoe verantwoord uw toekomstbeslissingen zijn. U kunt zich door ons laten adviseren over het (her)inrichten van uw administratie. Speelt u al in op de laatste ontwikkelingen? Benut u alle mogelijkheden voor internetboekhouding? Wij kunnen bovendien aangeven hoe u de efficiëntie van uw bedrijf kunt verhogen en hoe u uw kosten kunt beperken. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u benutten om uw omzet te verhogen.

Adviseren over het kopen of verkopen van een bedrijf
Staat u op het punt om uw bedrijf te verkopen? Dan hebt u behoefte aan iemand die u met raad en daad terzijde staat. De accountant weet wat er allemaal bij komt kijken. Ook voor het kopen van een bedrijf kunt u gebruikmaken van de expertise van onze accountant. Hij of zij kijkt tijdens het hele proces met u mee: van de voorbereiding tot en met het overdrachtsmoment.

Adviseren over subsidies
Sluit een project van uw bedrijf aan op het overheidsbeleid of dient het een maatschappelijk doel? Dan komt uw bedrijf wellicht in aanmerking voor één van de vele financierings- en subsidieregelingen. Wij hebben toegang tot een subsidiedatabank en vertellen u welke mogelijkheden wellicht voor u interessant zijn.

Adviseren in privé-aangelegenheden
Ook in privé-aangelegenheden is de accountant een uitstekende adviseur. Denk bijvoorbeeld aan erfrecht, huwelijksgoederenrecht en schenkingen.