Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en de diensten optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Graag horen wij het wanneer u tevreden bent over datgeen wat wij doen en de manier waarop wij dat doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Waar gewerkt wordt, kan fouten worden gemaakt. Wij hopen dat u het ons dan ook meldt.

Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit juist zeer op prijs. Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Hoe dient u uw klacht in?

Mondeling
Neem contact op met de verantwoordelijke accountant

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken via:
e-mail: accountancy AT truvagroup.nl

Per brief:
TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs
Afdeling Klachtafhandeling
Meer en Vaart 2
1068 ZZ Amsterddam

Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht.