Buitenlands inkomen/vermogen en aangifte in Nederland

Friday, May 17, 2019

Belastingplichtigen die in Nederland wonen, zijn in Nederland belastingplichtig voor hun wereldinkomen, ongeacht waar dit inkomen genoten wordt. Dit betekent dat inkomen en/of vermogen uit het buitenland, eveneens in de Nederlandse belastingaangifte aangegeven dient te worden.

Het aangeven van inkomen uit het buitenland in de Nederlandse aangifte, betekent niet dat u daarover altijd belasting dient te betalen in Nederland. Nederland is met veel landen een verdrag overeengekomen, waarin bepaald wordt aan wie het heffingsrecht toekomt. Het is vervolgens aan de nationale wetgeving van het desbetreffende land of er ook daadwerkelijk belasting geheven zal gaan worden. Indien het heffingsrecht niet is toegewezen aan Nederland, zal Nederland zich terug trekken en belastingvermindering geven. Dit heet ‘aftrek voorkoming dubbele belasting’.

Alvorens toegekomen wordt aan de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, dient het buitenlands loon aangegeven te worden in de Nederlandse belastingaangifte. Het is niet mogelijk om bijv. het Duitse brutoloon één-op-één over te nemen in de Nederlandse aangifte. Op de website van de Belastingdienst is een rekenmodel beschikbaar gesteld voor loon uit tegenwoordige arbeid, waarbij je aan de hand van de buitenlandse jaaropgave het loon naar Nederlandse maatstaven kunt berekenen, welke vervolgens ingevuld dient te worden in de Nederlandse aangifte. Raadpleeg het rekenmodel op de website van de Belastingdienst.