Pre-audit services

De controle van een jaarrekening is vaak een intensief en kostbaar proces. De praktijk leert dat een dergelijk controleproces vaak niet effectief en efficiënt verloopt, dit met vertragingen en onvoorziene kosten met meerwerk van de externe accountant als gevolg. Om deze ongewenste situaties te voorkomen biedt TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs de pre-audit services.

Pre-audit services staat voor het controlegereed maken van de gehele financiële administratie voordat de externe accountant start met de wettelijke controle van uw jaarrekening.

Wat kunnen wij voor u bieden?

  • De pre-audit services van TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs dragen zorg voor een efficiënte en adequate voorbereiding van het controleproces. Zo onderscheiden en identificeren we inherente risico's en ondersteunen bij het opzetten en testen van kritieke beheersingsmaatregelen. Dit alles kan in nauw en professioneel overleg met uw externe accountant;
  • Wij kunnen u hulp bieden bij het beschrijven van uw administratieve processen;
  • Assisteren bij of opstellen van uw concept-jaarrekening welke als controle-object zal dienen ten behoeve van de onafhankelijke accountantscontrole;
  • Assistentie bij of verzorgen van rapportages ten behoeve van consolidatie op groepsniveau;
  • Onze fiscale juristen kunnen uw fiscale positie berekenen of beoordelen.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Wij stellen een balans- en controledossier samen die voldoet aan de eisen, die door de externe accountant gesteld wordt aan de inhoud en kwaliteit van het dossier dat ten grondslag ligt aan uw jaarrekening. Hierdoor zal blijken dat uw externe accountant minder tijd nodig heeft voor zijn controle. De goedkeurende controleverklaring van een groot gerenommeerd accountantskantoor combineren met de voorbereidende werkzaamheden door TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs betekent slim aanzienlijk besparen op het controlebudget van de externe accountant;
  • De samenstelling van een dergelijk dossier is vaak tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door de toenemende regelgeving. TRUVA registeraccountants & belastingadviseurs heeft vanuit de eigen controlepraktijk deze deskundigheid en ervaring om de medewerkers van uw financiële afdeling hierbij te ondersteunen en vergaand te ontlasten;
  • Geen confrontatie meer met onaangename budgetoverschrijdingen uit hoofde van meerwerk omdat het controledossier optimaal is voorbereid;
  • Bovendien creëert u onafhankelijkheid tussen de uitvoering van de wettelijke controleopdracht en uw overige dienstverlening;
  • Door de volledige aanlevering van stukken zal de externe accountant veel minder vaak aan uw bureau staan met vragen. Een goede dossiervorming ontstresst daarom uw organisatie.

Onze specialisten vormen graag de spil tussen uw administratieve personeel en uw externe accountant. Daarvoor hebben we de nodige ervaring en experts in de nationale en internationale (fiscale) adviespraktijk in huis.

Onze professionals hebben kennis van externe verslaggeving, administratieve organisatie en interne beheersing, controlestandaarden, fiscale regelingen en verdragen, etc. Zij hebben ruime ervaring binnen een controleomgeving of zijn als accountant werkzaam.