Belastingen

Het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is bij ons geen kostbare aangelegenheid. Zeker niet als wij uw boekhouding en jaarrekening verzorgen. Immers, wij zijn dan op de hoogte van al uw zakelijke en persoonlijke omstandigheden. Als uw belastingadviseur verzorgen wij uiteraard al uw contacten met de Belastingdienst en komen voor uw belangen op. Op het gebied van belastingadvies bieden wij onder andere de volgende werkzaamheden aan:

  • het geven van nationaal en internationaal fiscaal advies;
  • het voeren van bezwaarschriftprocedures voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting;
  • het bieden van begeleiding en ondersteuning bij fiscale controles door de Belastingdienst;
  • onderhandelingen met de belastingdienst, het verzorgen van beroepschriften, opstellen conclusies van repliek, opstellen pleitnota's en vertegenwoordiging ter zitting;
  • het verzorgen van een fiscale due diligence;
  • de begeleiding en ondersteuning bij fusies en overnames, inclusief de implementatie;
  • transfer pricing.