Accountancy

De jaarrekening omvat het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. De jaarrekening wordt zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met de algemene grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening zal u in een duidelijk overzichtelijk rapport worden aangeboden en zal door ons persoonlijk worden toegelicht. Bij de jaarrekening behoort de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Accountancy

Naast het samenstellen van de jaarrekening bieden wij ondermeer de volgende diensten aan:

  • controleren en certificeren van de jaarrekening (vrijwillig);
  • controle overige financiële verantwoordingen, zoals NIWO,
    subsidieverklaringen, verklaringen verzekerd belang, inbreng- en fusieverklaringen;
  • beoordelen van de jaarrekening;
  • beoordelen van administratieve organisatie en interne beheersing of begeleiding bij opzet;
  • aandelenwaardering;
  • opstelling van begrotingen en liquiditeitsprognoses;
  • begeleiding van financieringsaanvragen;
  • begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen.